SE 1,2; 2,4; 3,6; 4,8 кВт
Продукция

SE 1,2; 2,4; 3,6; 4,8 кВт